4194f8a56417a9362eb401bfd9dbe3ff
קבלת ההחלטה על סגירת שידוך היא החלטה מאוד גורלית - ואף אחד לא רוצה לפספס ולטעות בה! החסימה הגדולה ביותר היא הפחד. איך מתגברים עליו? איך מגיעים למקום שאומר כן? על כל זאת ועוד ...
7e16a7400883d73af499c70e75fdffd5
לכל אדם יש 'ציור' בראש של 'מה אני מחפש', והציור הזה מניע וקובע את כל תהליך הפגישות שלו. אם ה'ציור' הזה מוטעה - כל תהליך הפגישות נחסם והוא לא מצליח למצוא זיווג. בקורס זה נלמד ...
Free4 73253ae4961c0a8c298f4d36fd24b8f8
ממש בשבילך - האשה שכל כך רוצה לחיות חיים של זוגיות מאושרת, חיים של תקשורת והקשבה, חיים של הרמוניה ושיתוף פעולה - הבאנו את מיטב המרצים והמרצות שיפתחו לך כיווני חשיבה חדשים, וי...

דגכ